CONSULTANTA DE MEDIU

Economia si legislatia mediului
a) Obtinerea si accesarea de fonduri europene si de la Bugetul de Stat pentru APL-uri si IMM-uri in vederea dezvoltarii
b) Controlul calitatii solului
c) Controlul calitatii aerului (dispersia poluantilor in aer si monitorizarea calitatii aerului)
d) Controlul calitatii apei (ape de suprafata si ape subterane)
e) Documentatii de mediu
f) Atragerea de investitori catre România
g) Exploatarea resurselor si punerea lor in valoare in vederea adaugarii de venituri la Bugetul de Stat sau la bugetul IMM-urilor
h) Studii de evaluare a impactului asupra factorilor de mediu
i) Bilanturi de mediu nivel 1, 2 pentru evaluarea nivelului de poluare a factorilor de mediu
j) Documentatie completa pentru autorizarea integrata de mediu
k) Evaluarea riscului
l) Consultanta privind legislatia de mediu in conformitate cu cerintele legislatiei europene
m) Strategii, planuri si programe de actiune

Gestiunea deseurilor
n) Studii de solutie privind eliminarea deseurilor
- tehnologii de tratare a deseurilor periculoase
- tehnologii de recuperare in vederea valorificarii deseurilor
o) Investigarea, evaluarea si selectarea amplasamentelor pentru depozite ecologice
p) Evaluarea impactului asupra mediului pentru proiecte noi de depozite ecologice
q) Elaborare de documentatie completa pentru autorizarea integrata de mediu
r) Elaborare de documentatie completa pentru inchiderea depozitelor existente
s) Solutii de reconstructie ecologica la inchiderea depozitelor
t) Studii de solutie de amenajare a depozitelor pentru deseuri industriale cu circuit inchis al levigatului

CONSULTANTA IN AFACERI

u) Oportunitati de investitii
v) Planuri de afaceri
w) Accesare de fonduri
3. Consultanta in management
a) Managementul investitiilor
b) Managementul riscului
c) Analize SWOT
d) Elaborare de strategii de dezvoltare pentru autoritati locale cât si pentru companii.