Accesare de fonduri

Consultanta in vederea obtinerii cofinantarii pentru proiectele europene si proiectele de la bugetul de stat.
a) intocmirea Cererilor de Finantare si a dosarelor pentru obtinerea finantarii
b) Adaptarea solutiilor la cerintele Ghidului de finantare si calcularea punctajelor maxime posibile.