Proiectare infrastructura de apa/ apa uzata

Realizam proiecte de alimentare cu apa, de canalizare menajera si pluviala, statii de epurare, regularizari albii de râu, etc.